Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tư - Văn bản điều hành

Thông tư - Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 13:33 04/03/2020  

CÔNG VĂN - 550/BGDĐT-GDTC V/v: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
Để chuẩn bị đón trẻ mầm non, học sinh, học viên và sinh viên (sau đây gọi chung là học sinh) đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục như sau:

Quý thầy cô down file đính kèm bên dưới để xem hướng dẫn thực hiện

Tải file 1  

Số lượt xem : 128

Các tin khác