Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 10 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tư - Văn bản điều hành

Thông tư - Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 22:12 31/05/2020  

Hướng dẫn đánh giá viên chức, người lao động năm học 2019-2020
Mẫu cho Viên chức giáo viên

file 1: mẫu cho GV

File 2: Mẫu hướng dẫn

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 157

Các tin khác