Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 27 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh » Lễ Tổng kết và phát thưởng năm học 2019-2020

Lễ Tổng kết và phát thưởng năm học 2019-2020

 • img_6544

 • img_6529

 • img_6530

 • img_6520

 • img_6522

 • img_6525

 • img_6513

 • img_6515

 • img_6516

 • img_6517

 • img_6519

 • img_6501

 • img_6503

 • img_6508

 • img_6527

 • img_6536

 • img_6535

 • img_6549

 • img_6550

 • img_6546

 • img_6543

 • img_6541

 • img_6542

 • img_6538

 • img_6539

 • img_6540

 • img_6537

 • img_6532

 • img_6533

 • img_6534

 • img_6511

Các mục ảnh khác