Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 27 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Tin - Lý

Tổ Toán - Tin - Lý

Cập nhật lúc : 16:39 20/08/2013  

Dánh sách giáo viên tổ Toán - Tin

Tổ Toán - Tin có 7 thành viên, trong đó có 3 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh, 2 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố

Trong những năm qua tổ đã xây dựng được kế hoạch năm học trên cơ sở có sự thảo luận, góp ý và thống nhất cao trong toàn tổ.

Các thành viên trong tổ luôn giảng dạy nhiệt tình, thương yêu học sinh, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT có hiệu quả, luôn đoàn kết giúp đữ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
Tổ trưởng: Trần Thị Thùy Trang
Chuyên môn:Toán
Lĩnh vực phụ trách:Tổ trưởng
Điện thoại:
Email:

Tổ phó: Nguyễn Thị Bích Hà
Chuyên môn:Toán
Lĩnh vực phụ trách:Tổ phó
Điện thoại:
Email:
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Chuyên môn

Điện thoại

1

Trần Thị Thùy Trang

1970

Tổ trưởng

ĐHSP Toán

 

2

Đặng Thị Bích Hà

1977

Tổ phó

ĐHSP Toán-Tin

 

3

Lê Thị Thanh Hảo

1984

Giáo viên

ĐHSP Toán

 

4

Nguyễn Thị Hoài Trang

1987

Giáo viên

ĐHSP Toán

 

5

 Nguyễn Công Thân

 1964

 Giáo viên

 ĐHSP Vật Lý

 

6

 Lê Viết Nguyên Chương

 1975

 Giáo viên

 ĐHSP vật lý

 

Số lượt xem : 2338