Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 10 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2022

Cập nhật lúc : 15:57 15/02/2022  

Tuần 7 năm 2022
Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/02/2022)

Chào cờ đầu tuần

Dạy và học theo thời khóa biểu

Tư vấn hướng nghiệp nghề

Lớp 6/3 học online đến ngày 18/2

Dạy và học theo thời khóa biểu

Giáo viên nộp phiếu đăng ký tiêm tại cô Loan trước 16 giờ

Hiệu trưởng họp UBND Phường Thủy Xuân

Chào cờ đầu tuần 

Thứ Ba
(15/02/2022)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Kiểm tra Lịch báo giảng trên cổng TTĐT

9 giờ cô Loan gửi phiếu đồng thuận tiêm vacin về Phòng GD- ĐT

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lớp 6/2 Học online đến 22/2

Thứ Tư
(16/02/2022)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Kiểm tra hồ sơ: Cô Hải, Cô Hằng, Thầy Thuận, Thầy Lân

Nộp hồ sơ Kỷ niệm chương về sự nghiệp giáo dục - Cô Quỳnh Trang

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm
(17/02/2022)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu
(18/02/2022)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lớp 6/3 đi học trở lại

GVCN Thông báo phụ huynh Test gui kết quả cho GVCN

Thứ Bảy
(19/02/2022)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Chủ Nhật
(20/02/2022)

Lao động chủ nhật xanh theo kế hoạch